CHUYỂN ĐỘNG Số 07: Người Thầy

15/11/2022
923 lượt xem
Fullscreen Mode

Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực đã đúc kết 5 Người Thầy – Người thầy trên bục giảng; Chính mình; Thần tượng; Bạn bè, anh em; Sách và Internet. Ông đã học tập không ngừng nghỉ mỗi ngày trong đời mình từ những Người Thầy trên.

Download CHUYỂN ĐỘNG tại đây  • Các hoạt hoạt động, sự kiện của các đơn vị
  • Lịch làm việc của các phòng ban đơn vị